Illegal, unnecessary and dangerous overtaking. Buss 7462, CJY039

CJY039
CJY 039
Busslinje 65
Bussnummer 7462
Buss nummer 7462
Bussnr 7462

*Edit:*

Såhär engagerade är SL, när de får in en anmälan ang. en farlig förare, tillsammans med videobevis:

“Jag har tyvärr ingen möjlighet att titta på klippet som du länkat i ditt mail, om du vet vilken linje och vilken avgång, samt datum för avgången detta gäller så återkom gärna till oss så ska vi föra detta vidare.”

Kundtjänsten kan alltså inte se på YouTube på sina arbetsdatorer. Människan har ingen mobiltelefon? Kan inte vidarebefordra länken till nån på högre ort som kan använda sin dator som denne vill och behöver?

**Update 2016-08-22:**
Svar från SL:

“Vi beklagar att du inte fått mer respons i ditt ärende!

Jag har nu analyserat klippet och det är helt klart anmärkningsvärt.

Vänligen återkom med dag och tidpunkt för händelsen, så att vi kan göra en utförlig rapport om händelsen.”

SL har fått all info igen och har ombetts återkomma med besked kring vilka konsekvenser ärendet ger.

***Update 2016-08-26, svar från SL:***

“Vi har fört vidare din information till berörd arbetsledare, som kommer att följa upp händelsen. Den anställde kommer att kallas till ett samtal om det inträffade, men det som sägs i samtalet, liksom eventuella konsekvenser, är av intern karaktär och lämnas därför inte ut till tredje part.”

You may also like...

Add a Comment